logo

banner

Thông báo mới về vi phạm thương hiệu

Gần đây, mộ̣t trong những hội viên của Hiệp Hội Linh Chi Nhật Bản – Nikkei (Canada) Marketing Ltd., phát hiện có một vài thương hiệu khác trên thị trường sử dụng thiết kế logo tương tư với nhãn hiệu Mikei, làm người tiêu dùng bị nhầm lẫn.

Mikei là nhãn hiệu đăng ký độc quyền trên 20 quốc gia. Nhằm bảo vệ thương hiệu và tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng, Nikkei đã theo quy trình pháp luật, đạt thoả thuận đôi bên về việc vi phạm thương hiệu. Hai công ty cũng đã lập tức ngưng dùng thiết kế nhãn hiệu vi phạm, đồng thời cũng đăng báo thanh minh và làm rõ sự việc trên.

Thông báo về Herbal Art vi phạm thương hiệu

Chú thích: Thông báo trên được đăng trên báo Sing Tao Vancouver ngày 27/2/2016 (trang A29)ngày 28/2/2016 (trang A17)

Thông báo về Royal vi phạm thương hiệu

Chú thích: Bài báo thanh minh trên được đăng báo Sing Tao Vancouver ngày 30/1/2016 (trang A29) va ngày 31/1/2016 (trang A12)