JRA
       
 

Giới thiệu về các doanh nghiệp Linh Chi Nhật Bản

Iwata Chemical Co., Ltd.
Shizouka-ken, Japan

Iwade Research Institute of Mycology Co., Ltd.
Mie, Japan

Snowden Co., Ltd.
Tokyo, Japan

Sanmarui Co., Ltd.
Tokyo, Japan

 

 

 

   

Nguồn tư liệu

Thông tin trên website

Tài liệu tham khảo

Giới thiệu về các doanh
nghiệp Linh Chi Nhật Bản

 

 

 

 


 
JRA