JRA
       
 

Thông tin về các website linh chi :

Tiếng Nhật

Zenkenkyo
Council for Responsible Nutrition of Japan
Japan Wellness Association
Ministry of Health, Labour and Welfare
Japan Food Hygiene Association
National Institute of Health and Nutrition
National Institute of Health Sciences
National Institute of Public Health
Japan Health Promotion and Fitness Association
Japan Public Health Association

 

Tiếng Anh

Information on Reishi

 

 

 

   

Nguồn tư liệu

Thông tin trên website

Tài liệu tham khảo

Giới thiệu về các doanh
nghiệp Linh Chi Nhật Bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
JRA